Christchurch – en förstörd stad

Jag har nu varit i Christchurch ett par dagar. En stad som blev offer för en stor jordbävning i februari 2011, då nästan 200 personer omkom. Stadens centrum drabbades mycket hårt och idag, drygt fyra år senare, finns stora hål i bebyggelsen där det tidigare stått stora flervåningshus. Andra hus står fortfarande kvar men med igenspikade fönster och trasiga väggar.

image
Raserade hus och nybbyggnad

Vi blev guidade runt i staden av vår reseledare som själv var med om jordbävningen. Han berättar att han stod ute på en green på golfbanan utanför staden när gräset började gå i vågor. Senare får han veta att en av hans släktingar omkommit. När han berättar står utanför katedralen i centrum och hans ögon blir glansiga.

image
Den gamla katedralen i Christchurch

Katedralen i Chirstchurch var innan jordbävningen mycket vacker, men är nu mycket svårt skadad. Som ett provisorium har man under tiden man beslutar om vad man skall göra med ruinerna satt upp en kyrka byggd i kartong. En mycket vacker byggnad med containrar som väggar och kartong och segelduk som tak.

image
Kartongkyrkan i Christchurch

Chirstchurchborna är påhittiga och eftersom staden ligger vid havet finns god tillgång till containrar. Ett byggmaterial som man använt flitigt, inte bara till att bygga en kyrka, utan även till att bygga att stabilisera byggnader och att bygga ett mindre köpcentrum.

image
Shoppingcenter

Det känns lite speciellt att vara här i Christchurch, som är så färgat av katastrofen. Spåren finns överallt. Men stadsborna lever vidare och ser ljust på framtiden. Det byggs för full på många ödetomter.